Automatizācijas un inžiniertīklu sistēmu projektēšana un uzstādīšana visā Eiropā

ENG / RU

© 2021 Echoo Group
Automatizācijas un inžiniertīklu sistēmu projektēšana un uzstādīšana visā Eiropā

ENG / RU

© 2021 Echoo Group
Jebkura mēroga
un sarežģītības pakāpes
Elektrotīklu, vājstrāvu un ēku automatizācijas sistēmu projektu izstrādne
Kuras sadaļas projektējam?

Iekšējās un ārējās elektroniskās sakaru sistēmas

 • Datu un sakaru tīkli, telekomunikāciju tīkli ESS-DT;
 • Videonovērošanas sistēmas ESS-VN;
 • Datu un sakaru sistēmas, telekomunikāciju sistēmas (aktīvā infrastruktūra, bezvadu risnājumi) ESS-DTA;
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ESS-AS;
 • Elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas ESS-PK;
 • Video novērošanas sistēmas ESS-VS;
 • Audio-video sistēmas ESS-SS;
 • Televīzijas sistēmas ESS-TV;
 • Medicīnas personāla/personu ar īpašam vajadzībām izsaukuma sistēmas ESS-IS;
 • Autostāvvietu risinājumi, barjeru vadības sistēmas.

Vadības un automatizācijas sistēma

 • Ēku inženiersistēmu automatizācijas, vadības un uzraudzības sistēmas;
 • Apgaismojuma vadības sistēmas, izmantojot DALI, DALI2, KNX utt.
 • Attālās nolasīšanas sistēmas M-Bus, Modbus;
 • Elektroapgādes automatizācijas un vadības sistēmas;
 • Ugunsdzēsības ūdensvada automātikas sistēmas;
 • Centralizētas skaitītāju un iekārtu datu nolasīšanas sistēmas;
 • Durvju automātikas sistēmas.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

 • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmasAutomātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
 • Centralizēta izziņošanas sistēma;
 • Dūmu aizsardzības sistēmas;
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas;
 • Evakuācijas vadības sistēma.

Elektrība

 • Iekšējo spēkā patērētāju pieslēgums;
 • Apgaismojums un apgaismojuma aprēķins;
 • Avārijas un evakuācijas apgaismojums;
 • Maģistrālie tīkli;
 • Zemējums un zibensaizsardzības sistēmas;
 • Elektriskās shēmas un aprēķini;
 • Rezerves elektroapgādes sistēmas;
 • Darbu un materiālu specifikācijas;
 • Ārējo spēkā patērētāju pieslēgums;
 • Teritorijas elektroapgādes tīkli;
 • Elektriskās shēmas un aprēķini;
 • Darbu un materiālu specifikācijas;
 • Saules un vēja enerģijas sistēmas.
ECHOO GROUP nodrošina
PROJEKTU VADĪBA
Inžiniertehnisko projektu vadība, sadarbībā ar visiem būvniecībā iesaistītajiem speciālistiem
TEHNISKĀS KONSULTĀCIJAS
Sniedzam konsultācijas par piemērotākajiem inžiniertehniskajiem un ēku vadības sistēmu risinājumiem konkrētiem ēkas tipiem, pēc to pielietojuma. Gatavojam pieprasījumus el. pieslēgumiem un citiem tehniskiem noteikumiem
AUTORUZRAUDZĪBA
Veicam autoruzraudzību būvniecības laikā
ELEKTROTEHNISKO PROJEKTU EKSPERTĪZE
Nodrošinām elektroapgādes būvprojektu ekspertīzi
''Mūsu inžinieri, ar zināšanām par jaunākajām tehnoloģiskām iespējām, nodrošina pilnīgu projektu iztrādni, skaņošanu, būvprojekta vadību un izbūvi. Specializējamies arī esošo kabelizāciju modernizācijai vai to pilnīgai nomaiņai, energoefektivitātes palielināšanai. Mūsu niša ir ēku automatizācija, izstrādājam projektus apgaismojuma, klimata, piekļuves un drošības sistēmu, multivides, videonovērošanas pārvaldībai visu veidu būvēm ''

Annija Eizernama
Echoo.Group valdes locekle
Projektējam visa veida ēkas
Projekti

Elektroapgādes tīklu projektēšana EL

 • Iekšējo spēkā patērētāju pieslēgums;
 • Apgaismojums un apgaismojuma aprēķins;
 • Avārijas un evakuācijas apgaismojums;
 • Maģistrālie tīkli;
 • Zemējums un zibensaizsardzības sistēmas;
 • Elektriskās shēmas un aprēķini;
 • Rezerves elektroapgādes sistēmas;
 • Darbu un materiālu specifikācijas.

Elektroapgādes tīklu projektēšana ELT

 • Ārējo spēkā patērētāju pieslēgums;
 • Teritorijas elektroapgādes tīkli;
 • Elektriskās shēmas un aprēķini;
 • Darbu un materiālu specifikācijas;
 • Saules un vēja enerģijas sistēmas.

Iekšējās un ārējās elektroniskās sakaru sistēmas

 • Datu un sakaru tīkli, telekomunikāciju tīkli ESS-DT
 • Videonovērošanas sistēmas ESS-VN
 • Datu un sakaru sistēmas, telekomunikāciju sistēmas (aktīvā infrastruktūra, bezvadu risnājumi) ESS-DTA
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ESS-AS
 • Elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas ESS-PK
 • Video novērošanas sistēmas ESS-VS
 • Audio-video sistēmas ESS-SS
 • Televīzijas sistēmas ESS-TV
 • Medicīnas personāla/personu ar īpašam vajadzībām izsaukuma sistēmas ESS-IS
 • Autostāvvietu risinājumi, barjeru vadības sistēmas

Iekšējās un ārējās elektroniskās sakaru sistēmas

 • Datu un sakaru tīkli, telekomunikāciju tīkli ESS-DT
 • Videonovērošanas sistēmas ESS-VN
 • Datu un sakaru sistēmas, telekomunikāciju sistēmas (aktīvā infrastruktūra, bezvadu risnājumi) ESS-DTA
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ESS-AS
 • Elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas ESS-PK
 • Video novērošanas sistēmas ESS-VS
 • Audio-video sistēmas ESS-SS
 • Televīzijas sistēmas ESS-TV
 • Medicīnas personāla/personu ar īpašam vajadzībām izsaukuma sistēmas ESS-IS
 • Autostāvvietu risinājumi, barjeru vadības sistēmas

Iekšējās un ārējās elektroniskās sakaru sistēmas

 • Datu un sakaru tīkli, telekomunikāciju tīkli ESS-DT
 • Videonovērošanas sistēmas ESS-VN
 • Datu un sakaru sistēmas, telekomunikāciju sistēmas (aktīvā infrastruktūra, bezvadu risnājumi) ESS-DTA
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ESS-AS
 • Elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas ESS-PK
 • Video novērošanas sistēmas ESS-VS
 • Audio-video sistēmas ESS-SS
 • Televīzijas sistēmas ESS-TV
 • Medicīnas personāla/personu ar īpašam vajadzībām izsaukuma sistēmas ESS-IS
 • Autostāvvietu risinājumi, barjeru vadības sistēmas

Iekšējās un ārējās elektroniskās sakaru sistēmas

 • Datu un sakaru tīkli, telekomunikāciju tīkli ESS-DT
 • Videonovērošanas sistēmas ESS-VN
 • Datu un sakaru sistēmas, telekomunikāciju sistēmas (aktīvā infrastruktūra, bezvadu risnājumi) ESS-DTA
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ESS-AS
 • Elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas ESS-PK
 • Video novērošanas sistēmas ESS-VS
 • Audio-video sistēmas ESS-SS
 • Televīzijas sistēmas ESS-TV
 • Medicīnas personāla/personu ar īpašam vajadzībām izsaukuma sistēmas ESS-IS
 • Autostāvvietu risinājumi, barjeru vadības sistēmas

Iekšējās un ārējās elektroniskās sakaru sistēmas

 • Datu un sakaru tīkli, telekomunikāciju tīkli ESS-DT
 • Videonovērošanas sistēmas ESS-VN
 • Datu un sakaru sistēmas, telekomunikāciju sistēmas (aktīvā infrastruktūra, bezvadu risnājumi) ESS-DTA
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas ESS-AS
 • Elektroniskās piekļuves kontroles sistēmas ESS-PK
 • Video novērošanas sistēmas ESS-VS
 • Audio-video sistēmas ESS-SS
 • Televīzijas sistēmas ESS-TV
 • Medicīnas personāla/personu ar īpašam vajadzībām izsaukuma sistēmas ESS-IS
 • Autostāvvietu risinājumi, barjeru vadības sistēmas

Vadības un automatizācijas sistēma

 • Ēku inženiersistēmu automatizācijas, vadības un uzraudzības sistēmas;
 • Apgaismojuma vadības sistēmas, izmantojot DALI, DALI2, KNX utt.
 • Attālās nolasīšanas sistēmas M-Bus, Modbus
 • Elektroapgādes automatizācijas un vadības sistēmas
 • Ugunsdzēsības ūdensvada automātikas sistēmas
 • Centralizētas skaitītāju un iekārtu datu nolasīšanas sistēmas
 • Durvju automātikas sistēmas

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

 • Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
 • Centralizēta izziņošanas sistēma;
 • Dūmu aizsardzības sistēmas;
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas;
 • Evakuācijas vadības sistēma
Saņemt konsultāciju
Aizpildiet veidlapu un uzziniet, kurš risinājums ir piemērots Jūsu ēkai
Kā mēs strādājam
1
Risinājuma izvērtēšana, funkciju izskaidrošana
Atbilstoši klienta vajadzībam, tiek izvērtēti un pielāgoti iespējamie inžiniertehniskie risinājumi, un sistēmu funkcionāls.
2
Projekta koncepta izveidošana
Tiek izstrādāta projekta (Gudrās mājas/BMS/ inženiertīklu) koncepcija atbilstoši izvēlētam sistēmu funkcionālam.
3
Piedāvājuma sagatavošana
Tiek sagatvota darbu un materiālu tāme, ar darbu etapu sadalījumu. Kopā ar klientu tiek izskatītas budžeta optimizācijas iespējas.
4
Projektēšana
Saskaņā ar Tehnisko darba uzdevumu tiek izstrādāts komplekss inžiniertehniskais projekts (Elektrība, vājstrāvas, ēkas vadības automatizācijas sistēma), ar tehnisko un funkciju aprakstu, specifikāciju sarakstu.
Kā mēs strādājam
1
Risinājuma izvērtēšana, funkciju izskaidrošana
Atbilstoši klienta vajadzībam, tiek izvērtēti
un pielāgoti iespējamie inžiniertehniskie risinājumi, un sistēmu funkcionāls.
2
Projekta koncepta izveidošana
Tiek izstrādāta projekta (Gudrās mājas/BMS/ inženiertīklu) koncepcija atbilstoši izvēlētam sistēmu funkcionālam.
3
Piedāvājuma sagatavošana
Tiek sagatvota darbu un materiālu tāme, ar darbu etapu sadalījumu. Kopā ar klientu tiek izskatītas budžeta optimizācijas iespējas.
4
Projektēšana
Saskaņā ar Tehnisko darba uzdevumu tiek izstrādāts komplekss inžiniertehniskais projekts (Elektrība, vājstrāvas, ēkas vadības automatizācijas sistēma), ar tehnisko un funkciju aprakstu, specifikāciju sarakstu
Echoo Group komandu veido sertificēti būveksperti ar sertifikātiem
elektroietaišu projektēšanai
un izbūvei, kā arī sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībai,
būvprojekta ekspertīzei, būvdarbu vadībai.
150
PABEIGTI PROJEKTI VISĀ EIROPĀ 2021. gadā


365
DIENAS GADĀ STRĀDĀ MŪSU TEHNISKAIS ATBALSTS
200 000m²
LIELA TERITORIJA, KAS APRĪKOTA AR MŪSU SISTĒMĀM
5
GADU GARANTIJA TEHNISKIEM DARBIEM
Mūsu partneri
Aprēķiniet sistēmas izmaksas
Jūsu ēkai!
Aizpildiet veidlapu un uzziniet, kurš risinājums ir piemērots Jūsu ēkai
Noklikšķinot uz pogas, jūs piekrītat datu apstrādes politikai
© 2021 Echoo Group. All rights reserved.
SIA "Echoo Group"
Reģistrācijas numurs: 52103109121
Jur. adrese: Zīļu iela 23, Adaži, LV-2164.
Faktiskā adrese: Turaidas iela 2C, Rīga,
LV-1039.
Konta numurs: LV29PARX0023297410001
Banka: AS Citadele banka
SWIFT: PARXLV22
PAKALPOJUMI
ĒKU VEIDI
PAR MUMS
REKVIZĪTI
Made on
Tilda