BLOGS

Kā piesaistīt finansējumu un optimizēt izmaksas ēku vadības sistēmu ieviešanai?

Viedā ēka

Kā piesaistīt finansējumu un optimizēt izmaksas ēku vadības sistēmu ieviešanai?

Ēku vadības sistēmas (BMS) ir svarīgs instruments, kas palīdz uzņēmumiem optimizēt un pārvaldīt dažādus ēku inženiersistēmu aspektus, piemēram, apkuri, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu, apgaismojumu un drošības sistēmas. BMS ēkas vadība ļauj centralizēti kontrolēt un uzraudzīt šos sistēmu komponentus, nodrošinot reāllaika datus un analītiku, kas ir būtiska, lai uzlabotu energoefektivitāti, enerģijas efektivitāti un samazinātu ekspluatācijas izmaksas.

Pateicoties BMS ieviešanai, uzņēmumi var ievērojami samazināt enerģijas patēriņu, optimizējot sistēmu darbību un novēršot enerģijas zudumus. Tas ne tikai samazina uzņēmuma izmaksas, bet arī veicina vides ilgtspēju, samazinot oglekļa dioksīda emisijas. Uzlabojot ēku ekspluatācijas efektivitāti, BMS arī palielina darbinieku komfortu un produktivitāti, jo nodrošina optimālus darba apstākļus.

BMS sistēmu ieviešanas izaicinājumi

Neskatoties uz BMS tehnoloģiju sniegtajiem ieguvumiem, viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras uzņēmumi, ir augstās izmaksas, kas saistītas ar šīs sistēmas ieviešanu un uzstādīšanu. Sākotnējās izmaksas ietver ne tikai pašas sistēmas iegādi, bet arī būtiskus izdevumus par tās uzstādīšanu, konfigurāciju un apkopi. Papildus tam, nepieciešama arī darbinieku apmācība, lai tie spētu efektīvi izmantot jauno sistēmu.

Šīs ievērojamās sākotnējās investīcijas var būt šķērslis īpaši mazākiem uzņēmumiem vai tiem, kas darbojas nozarēs ar zemākām peļņas normām. Turklāt, bieži vien ir nepieciešami papildus izdevumi, lai integrētu BMS tehnoloģijas ar esošajām ēku sistēmām un veiktu nepieciešamās modernizācijas. Šo faktoru dēļ uzņēmumi var vilcināties ieviest BMS ēkas vadību, neskatoties uz tās potenciālu uzlabot efektivitāti un ilgtspēju.

Kā noteikt un izmantot pieejamos resursus?

Efektīva resursu pārvaldība uzņēmumos ir būtiska ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējai tirgū. Lai gan BMS ēkas vadība ieviešana var ievērojami uzlabot resursu izmantošanu un samazināt izmaksas, ir vairāki soļi, ko uzņēmumi var veikt, lai optimizētu resursu izmantošanu pat bez šīs tehnoloģijas.

1. Resursu novērtēšana un analīze

Pirmais solis ceļā uz efektīvu resursu izmantošanu ir esošo resursu novērtēšana. Tas ietver enerģijas patēriņa analīzi, iekārtu un sistēmu novērtēšanu un darbinieku paradumu izpēti.

2. Moderno tehnoloģiju integrācija

Pat bez pilnvērtīgas BMS sistēmas var izmantot dažādas tehnoloģijas, lai optimizētu resursu izmantošanu:

  • Enerģijas monitoringa sistēmas: Izmantojot sensorus un viedos skaitītājus, var sekot līdzi enerģijas patēriņam reāllaikā.
  • Automatizācijas risinājumi: Vienkārši automatizācijas risinājumi, piemēram, apgaismojuma un apkures vadība ar taimeriem vai sensoriem, var ievērojami samazināt enerģijas patēriņu.
  • Iekārtu modernizācija: Aizstājot vecākas, neefektīvas iekārtas ar modernām un energoefektīvām, var ievērojami samazināt izmaksas.

3. Energoaudits

Energoaudits ir ēkas apsekošanas un izvērtēšanas process, kura laikā tiek izpētīta enerģijas plūsmas sistēmā, kā arī rastas un novērtētas enerģijas taupīšanas iespējas. Pēc izvērtēšanas, konkrētajai ēkai tiks izsniegts energoaudita pārskats - dokuments, kurā tiek aprēķināts cik siltuma MWh ēka ietaupītu pēc siltināšanas, kādu ietaupījumu dos katrs no energoefektivitātes pasākumiem. Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kuri nodarbojas ar energoauditu, lai uzņēmumiem sagatavotu šādu pārskatu.

Lai gan BMS ieviešana prasa sākotnējas investīcijas, tā var būtiski uzlabot enerģijas efektivitāti un samazināt ilgtermiņa izmaksas. BMS tehnoloģija nodrošina reāllaika kontroli pār ēku sistēmām, ļaujot optimizēt enerģijas patēriņu un uzlabot ēkas darbību. BMS finansējums var tikt iegūts no dažādiem avotiem, ieskaitot valsts atbalsta programmas, aizdevumus un privātos investorus, kas vēlas ieguldīt gudrās ēkās.

Kā piesaistīt finansējumu BMS ieviešanai?

Uzņēmumiem ir pieejamas vairākas finansējuma piesaistīšanas iespējas, lai veicinātu energoefektivitāti un ilgtspējīgas investīcijas. Viens no šādiem avotiem ir Altum programma "Energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi". Šīs programmas ietvaros uzņēmumi var saņemt līdz 30% no projekta izmaksām, neieskaitot PVN, aizdevuma pamatsummas dzēšanai. Maksimālā kapitāla atlaide ir 1.5 milj. EUR saistīto personu grupai. 7. atlases kārtas pieteikumi tiek pieņemti no 2024. gada 11. jūnija plkst. 12.00 līdz 9. jūlija plkst. 12.00. Pieejamais atbalsts tiek noteikts jau pieteikšanās brīdī, un to var saņemt pēc projekta pabeigšanas un mērķu sasniegšanas.

Atbalstītās jomas: energoefektivitātes paaugstināšana ēkās (būvdarbi nedzīvojamās ēkās, inženiersistēmu atjaunošana vai izveide, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve), energoefektivitātes paaugstināšana iekārtās (jaunu, energoefektīvāku iekārtu iegāde un uzstādīšana, sekundāro energoresursu atgūšana no tehnoloģiskajiem procesiem), atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana (saules vai vēja enerģijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, biogāzes un biodegvielu ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtu iegāde) un elektroauto iegāde.

Papildus Altum programmai, uzņēmumi var piesaistīt arī ES Modernizācijas fondu. Modernizācijas fonds galvenokārt atbalsta investīcijas sešās prioritārajās jomās: enerģijas ražošana un izmantošana no atjaunojamiem avotiem, apkure no atjaunojamiem avotiem, energoefektivitātes uzlabošana, samazinot kopējo enerģijas patēriņu, enerģijas uzglabāšana un tīklu modernizācija, atbalsts mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un taisnīga pāreja no oglekļa atkarīgos reģionos.

Echoo Group – palīgs BMS ieviešanā

Echoo Group ir pieredzējis uzņēmums ēku vadības sistēmu (BMS) ieviešanā un optimizācijā. Mēs piedāvājam pilna spektra risinājumus, sākot no sākotnējās konsultācijas un plānošanas līdz pat sistēmas uzstādīšanai un darbinieku apmācībai. Mūsu speciālisti veic detalizētu analīzi par uzņēmuma esošajām inženiersistēmām un identificē jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Echoo Group arī nodrošina, ka BMS sistēmas tiek integrētas ar esošajām ēku tehnoloģijām, lai maksimāli palielinātu energoefektivitāti un samazinātu izmaksas. Turklāt, mēs piedāvājam uzturēšanas un servisa pakalpojumus, kas nodrošina sistēmas nepārtrauktu darbību un ilgtermiņa efektivitāti.
Lai gan BMS ieviešana prasa sākotnējas investīcijas, ēku vadība var būtiski uzlabot energoefektivitāti un samazināt ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksas. Lai piesaistītu nepieciešamo finansējumu un optimizētu izmaksas, uzņēmumiem ir iespējams pieteikties dažadām valsts atbalsta programmām, piemēram, Altum. Rūpīgi sagatavojot projektu pieteikumus un sadarbojoties ar pieredzējušiem partneriem, piemēram, Echoo Group, uzņēmumi var veiksmīgi ieviest BMS sistēmas, kas veicinās ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju tirgū.
Made on
Tilda