Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas sabiedrības dzīves vērtība ir mūsdienīgas mācību telpas un pasaules klases zinātnes centri.

Echoo Group ir daļa no RSU jaunā farmācijas un zinātnes kompleksa inženieru komandas.

Projekta ietvaros mēs izstrādājām Ēku vadības sistēmas (BMS) projektu, nodrošinot:
- Inženiertehnisko sistēmu ieviešanu BMS platformā un kopējā RSU tīklā.
- Mikroklimata pārraudzību, kontrolējot CO2 līmeni, mitrumu un iekštelpu temperatūru, padeves un izplūdes vārstus.
- apgaismojuma automatizācijas sistēmu
- Siltummezglu un PN mašīnu vadības vizualizāciju
- Vadības paneļus

Jaunā ēka būs viena no lielākajām un tehniski sarežģītākajām ēkām universitātes 70 gadu vēsturē.
Ekspluatācijai ēku kompleksu ir paredzēts nodot 2022. gada pavasarī.

Made on
Tilda